Astma

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J45, J46

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid astma eller akut svår astma med symtomförvärrande faktorer rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Vid akuta astmaanfall, infektioner eller försvårade symtom med behov av ny behandlingsstrategi kan arbetsförmågan tillfälligt vara nedsatt i upp till 1 vecka. Hur framgångsrik behandlingen, rehabiliteringen och miljöanpassningen är avgör om en sjukskriven patient ska kunna återgå till sitt arbete. I fall där sjukskrivningar är vanliga eller blir oväntat långdragna är en fullständig astma- och allergiutredning viktig. Förhållandet mellan astma och arbete samt arbetsmiljö måste i bedömas individuellt. Det kan bli aktuellt att anpassa eller byta arbetsförhållanden, arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetstiden till funktionsbegränsningen. Yrkesvägledning kan ev. vara lämpligt då sjukdomen kan utlösas eller förvärras av miljöfaktorer.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss