Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) – (axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom))

Senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M45, M45.9

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) (axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)) där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt på heltid i upp till 6 månader följt av partiell sjukskrivning upp till 3 månader.
  • Vid svår ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) (axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)) där arbetsbelastningen innefattar mindre fysiskt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 3 månader på heltid, följt av partiell sjukskrivning upp till 3 månader.
  • Vid lindrig ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) (axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)) där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 3 månader på heltid, följt av partiell sjukskrivning upp till 3 månader.
  • Vid lindrig ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) (axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)) där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete rekommenderas ingen sjukskrivning eller partiell sjukskrivning i upp till 3 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) (axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)) är kronisk och symtomen kvarstår därför i högre eller lägre grad. Effekten av symtomlindrande mediciner kommer tämligen omgående, medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner, som används i svårare fall, kan dröja månader. Effekten av biologiska sjukdomsmodifierande läkemedel ses som regel inom veckor, ibland redan efter dagar. Även för personer som varit sjuka mycket lång tid kan biologisk läkemedelsbehandling leda till betydlig förbättring. Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom kontrolleras regelbundet och behandlingen utvärderas. Vid otillräcklig effekt, biverkningar av mediciner eller betydande samsjuklighet kan patienten behöva hel eller partiell sjukskrivning i väntan på effekten av den förändrade behandlingen och medicineringen. Patienten behöver således ofta bli sjukskriven i början av sjukdomen eller vid skov, i väntan på effekt av påbörjad eller förändrad medicinering. Ofta kan partiell sjukskrivning vara ett alternativ. Det kan bli aktuellt med en ortopedisk bedömning om patienten behöver operation.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss