Allergisk rinit

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår allergisk rinit (snuva) rekommenderas ingen sjukskrivningstid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. I fall där sjukskrivningar är vanliga eller blir oväntat långdragna kan en fullständig allergiutredning vara värdefull.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss