Akut stressreaktion

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F43.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår akut stressreaktion kan patienten sjukskrivas på heltid, alternativt partiell sjukskrivning, upp till 4 veckor.
  • Vid lindrig akut stressreaktion kan arbete ha en positiv effekt och sjukskrivning bör i sådana fall undvikas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Diagnosen akut stressreaktion kan inte användas mer än 4 veckor efter traumat. Det är av vikt att snabbt initiera aktivt psykosocialt stöd. Om tillståndet inte utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller annan sjukdom, återkommer funktionsförmågan relativt snabbt. Se även rekommendationen för posttraumatiskt stressyndrom (F43.1).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss