Akut lumbago

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M54.5

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut lumbago där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning behövs normalt ingen sjukskrivning utöver egen sjukanmälan upp till en vecka.
  • Vid akut lumbago där arbetsbelastningen innefattar hög belastning kan behov av sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid finnas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Det finns inga medicinska belägg för att tungt arbete vid ryggsmärtor förlänger läkningen eller innebär risker för fortsatta besvär eller komplikationer, det gäller framförallt relaterat till den goda prognosen. Läkningen kan ta längre tid om patienten blir inaktiv och rädd för att röra sig. Patienter med tunga arbeten kan ibland klara lättare uppgifter trots ryggsmärtorna. Det är viktigt att informera patienten om att det inte är farligt att arbeta trots att det gör ont och att fortsatt arbete och belastning i regel påskyndar läkningen.

Långvariga ryggbesvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva den medicinska diagnosen och behandlingen om besvären inte blir bättre inom 4 veckor.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss