Akut blindtarmsinflammation (opererad med buksnitt eller laparoskopiskt)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

K35

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut appendicit och utförd åtgärd laparoskopisk appendektomi där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid akut appendicit där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid akut appendicit med komplikation rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid .
  • Vid akut appendicit och utförd åtgärd excision av appendixstump rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid .

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Överväg kontakt med arbetsplatsen för ev. arbetsanpassning vid svårare komplikationer.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss