Akillestendinopati

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M76.6

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akillestendinit med övervikt rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till fyra veckor.
  • Vid akillestendinit med smärta där arbetsbelastningen innefattar stillastittande arbete med låg belastning rekommenderas sjukskrivning upp till två veckor på heltid.
  • Vid svår akillestendinit där arbetsbelastningen innefattar stillastittande arbete med låg belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid akillestendinit och övervikt där arbetsbelastningen innefattar arbete med mycket gående och stående rekommenderas ytterligare sjukskrivning upp till tre veckor på heltid.
  • Vid långvarig akillestendinit med oförändrat tillstånd där arbetsbelastningen innefattar stillastittande arbete med låg belastning rekommenderas sjukskrivning upp till två veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Total avlastning har inte någon positivt effekt på läkningen utan kan tvärtom vara skadlig för både muskler, senor och den neuro-muskulära funktionen. Vid kroniska besvär kan det behövas förändrade arbetsuppgifterför att patienten ska kunna återgå i arbete. Vid belastande arbeten (till exempel med mycket gående) finns ofta anledning att se över arbetssituationen för att bedöma om arbetsuppgifterna kan behöva anpassas under läkningen. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss