Akillessenesmärta

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M71.5, M76.6, M77.5, M92.8

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter kirurgi vid akillestendinopati och akillesinsertalgi och arbeten med mycket stående, gående och lyftande kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 månader. Anpassade arbetsuppgifter och partiell sjukskriving kan underlätta återgång i arbete.
  • Vid akillestendinopati och arbeten med mycket gående och stående kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 2 veckor. I vissa fall kan partiell sjukskrivning under ytterligare 2 veckor behövas.
  • Efter kirurgi vid akillestendinopati och akillesinsertalgi och arbeten med lätt belastning, till exempel kontorsuppgifter, kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor. Resor till och från arbetet kan underlätta återgång i arbete.
  • Vid akillesinsertalgi och arbeten med mycket gående och stående kan behov av sjukskrivning finnas fram till operation. Anpassade arbetsuppgifter och partiell sjukskrivning kan underlätta återgång i arbete.
  • Vid akillestendinopati och akillesinsertalgi och arbeten med små krav på förmågan att förflytta sig är arbetsförmågan vanligtvis inte nedsatt. 

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Total avlastning har inte någon positiv effekt på läkningen utan kan tvärtom påverka muskler, senor och den neuromuskulära funktionen negativt. Vid anpassad belastning och hjälp med resor till och från arbetet kan sjukskrivning ofta undvikas.

Vid långdragna besvär eller samtida inflammationer bör reumatisk ledsjukdom eller annan bakomliggande autoimmun sjukdom, till exempel diabetes, övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss