Akillesseneruptur, gastrocnemiusskada

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S86.0, S86.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid skada på akillessena där arbetsbelastningen innefattar mindre krav på rörlighet, sittande arbete, kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 2 veckor på heltid. Resor till och från arbetet kan underlätta återgång i arbete.
  • Vid skada på annan muskel (t.ex. gastrocnemiusskada) och sena i underbenets bakre muskelgrupp där arbetsbelastningen innefattar krav på rörlighet och belastning på foten kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 10 veckor på heltid. Anpassning av arbetsuppgifter kan underlätta återgång i arbete.
  • Vid reruptur eller upptäckt av missad akillesseneruptur (s.k. kronisk akillesseneruptur) när kirurgi utförts och där arbetsbelastningen innefattar krav på rörlighet och belastning på hälsenan kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 månader på heltid beroende på graden av belastning. Anpassning av arbetsuppgifter kan förkorta sjukskrivningstiden och underlätta återgång i arbete.
  • Vid skada på akillessena där arbetsbelastningen innefattar krav på rörlighet och belastning på hälsenan finns behov av sjukskrivning i 4 månader på heltid beroende på grad av belastning. I vissa fall finns behov av längre sjukskrivning. Anpassning av arbetsuppgifter kan förkorta sjukskrivningstiden och underlätta återgång i arbete.
  • Vid reruptur eller upptäckt av missad akillesseneruptur (s.k. kronisk akillesseneruptur) när kirurgi utförts och där arbetsbelastningen innefattar mindre krav på rörlighet eller sittande arbete kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 3 veckor på heltid. Resor till och från arbetet kan efter denna tidsperiod underlätta återgång i arbete. 
  • Vid skada på annan muskel (t.ex. gastrocnemiusskada) och sena i underbenets bakre muskelgrupp där arbetsbelastningen innefattar mindre krav på rörlighet, sittande arbete kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Vid sittande arbete, och i arbeten med enbart mindre krav på rörelseförmåga, behöver inte arbetsförmågan vara nedsatt, men transport till och från arbetet kan krävas. Det är dock olämpligt att ha benet hängande nedåt på grund av risken för ökad svullnad, smärta och blodpropp och en kortare sjukskrivningsperiod kan därför vara aktuellt. Senläkning är en långsam process och först efter 20 veckor tål senan tyngre belastning innan, dess föreligger ökad risk för att senan går av igen.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss