Akillesruptur, gastrocnemius-skada

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S86.0, S86.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid skada på akillessena där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 14 veckor på heltid.
  • Vid skada på annan muskel och sena i underbenets bakre muskelgrupp där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 10 veckor på heltid.
  • Vid skada på annan muskel och sena i underbenets bakre muskelgrupp där arbetsbelastningen innefattar mindre krav på rörelseförmåga/rörlighet, sittande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid skada på akillessena där arbetsbelastningen innefattar mindre krav på rörelseförmåga/rörlighet, sittande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Vid sittande arbete, och i arbeten med enbart mindre krav på rörelseförmåga, är arbetsförmågan inte nedsatt förutom under första veckan då det är olämpligt att ha benet hängande nedåt på grund av risken för ökad svullnad, smärta och trombos.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss