Adhesiv kapsulit i skulderled (frusen skuldra)

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M75.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid frusen skuldra och där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning (utan krav på frekvent arbete med armarna och utan arbete med armarna i och ovanför axelhöjd eller med krav på god rörlighet i axlarna) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 2 veckor på heltid. 
  • Vid frusen skuldra och där arbetsbelastningen innefattar hög belastning (frekvent eller tungt viktbelastande arbete med armarna i och ovanför axelhöjd eller med krav på god rörlighet i axlarna) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 12 veckor på heltid.
  • Vid frusen skuldra och där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning (arbete som involverar arbete med armarna i och ovanför axelhöjd eller med krav på god rörlighet i axlarna) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 6 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Frusen skuldra är ett långvarigt sjukdomstillstånd som ofta tar mer än ett och ett halvt år att läka ut. Det är viktigt med information till patienten om att tillståndet är självläkande och att bestående funktionsnedsättning är ovanlig.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Vid återgång i arbete bör partiell sjukskrivning övervägas och anpassning av arbetet ses över.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss